Başvuru

Koşullar
Her yaş ve uyruktan kişilerin başvuruları katılım için uygundur. Aktif ve/veya yarı-aktif kategori için başvuran adaylar, bir ya da daha fazla eserle başvuru yapabilirler. Bununla beraber, bir besteci en fazla bir eseriyle, aktif ya da yarı-aktif kategorilerden birine seçilebilecektir. Başvuru yapılan her bir eser için ayrı başvuru formu gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen eserler daha önce seslendirilmiş olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki maddeleri sırasıyla göz önünde bulundurunuz.

Başvuru için gerekli belgeler elektronik ortamda, elektronik posta ile bilkentcompositionacademy@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler
Başvuru Formu – PDF Form İndirme Linki
Özgeçmiş

Eser teslimi (pdf):
– Eserin toplam süresi 10 dakikayı aşmamalıdır.
– Çalgılama: Flüt, Klarinet, Piyano, Vurmalılar (1 çalgıcı), 2 Keman, Viyola ve Viyolonsel arasından 1 ila 8 çalgıcı için yazılmış olmalıdır.
– Pasif katılımcıların eser teslimi zorunlu değildir.
– Eserin MP3 formatındaki kaydı, isteğe bağlı olarak, teslim edilebilir. Bu dosyasının gönderilmesi için WeTransfer, Dropbox gibi internet servislerinin kullanılması önemle rica olunur.

Partiturlar
Aktif ve/veya yarı-aktif kategorinin adayları, Hezarfen Topluluğu tarafından seslendirilmeye uygun eser teslim etmek zorundadırlar. Bir adayın birden fazla eser teslim etmesi durumunda, bu eserler arasından sadece biri Akademi provaları ve/veya kapanış konseri için seçilebilecektir. Gönderilen her bir eser için ayrı bir başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

Bestecilik atölyesi için uygun çalgılar:

Flüt (ayrıca Pikkolo ve Alto Flüt)
Klarinet (ayrıca Bas Klarinet)
Piyano
Vurmalılar (bir çalgıcı; aşağıda verilen vurmalı çalgılar listesine bakınız) *
2 Keman
Viyola
Viyolonsel

* Xylophone, marimba (E2-C7), vibraphone, glockenspiel (with pedal), chimes, crotales (2 octave set with a separate pedal for each octave), flexatone, pair of cymbals, suspended cymbals, hi-hat, sizzle cymbal, china cymbal, finger cymbals, triangle, cowbells, 1 large tam-tam, 1 small gong, 5 temple blocks, maracas, guiro, slapstick, snare drum, bass drum, tom-toms, floor tom, bongos, conga drum. (vurmalı çalgılar listesi ile ilgili sorularınız için topluluğun vurmalı sazlar icracısı Amy Salsgiver ile iletişime geçebilirsiniz – amysalsgiver@yahoo.com)

Gönderilen eserler en fazla 10 dakika uzunluğunda ve yukarıda belirtilen 1 ila 8 çalgıcı için yazılmış olmalıdır. Besteciler, eğer isterlerse, eserlerinin şefli ya da şefsiz icra için öngörüldüğünü belirtebilirler.

Solo eserler ve yaylı çalgılar dörtlüleri dahil olmak üzere tüm çalgı bileşimleri teşvik edilmektedir.

Önceden seslendirilmiş eserlerle de başvuru yapılabilmektedir.

Başvuru için Son Tarih
21 Nisan 2017 Cuma (saat 23.59’a kadar) bütün katılım kategorilerine başvuru için son tarihtir. Bu tarihe kadar bütün başvuru malzemelerinin elimize geçmiş olması gerekmektedir.

Değerlendirme Komitesi
Gönderilen eserler, Akademi Eğitim Kadrosu tarafından bir ön elemeye tabi tutulacaktır. Bu ön elemeyi geçen eserler arasından konuk besteci Mark Andre tarafından seçilenler, Akademiye aktif ya da yarı-aktif olarak katılma hakkını kazanacaktır.

Sonuçların bildirilmesi
1 Mayıs 2017 tarihinde, Akademiye kabul edilen aktif ve yarı-aktif katılımcılara bilgi verilecektir. Kapasite aşımı vb. bir sorunla karşılaşılmadığı sürece, pasif katılım başvuruları prensip olarak kabul edilecek ve adaya bilgi verilecektir.

Katılım Ücretleri
Akademiye kabul edilen tüm kategorilere ait adaylar, 12 Mayıs 2017 tarihine kadar katılım ücretlerini ödemelidirler. Sonuçların bildirilmesiyle beraber, başvuruları kabul edilen adaylara ödeme bilgileri iletilecektir. Ücretlerini belirtilen tarihe kadar tam olarak ödemeyen adaylar, akademiye kabul pozisyonlarını kaybederler ve yerlerine yedek listeden başka adaylar geçer. Acil durumlar haricinde katılım ücretleri geri ödenmez.

– Aktif katılım. Kalacak yer ve üç öğün yemek dâhil olmak üzere: 1200TL
– Yarı-Aktif katılım. Kalacak yer ve üç öğün yemek dâhil olmak üzere: 800TL
– Pasif Katılım. Kalacak yer ve üç öğün yemek dâhil olmak üzere: 600TL
– Pasif Katılım. Kalacak yer ve üç öğün yemek dâhil olmadan: 300TL