Deniz Çağlarcan


crop-2-academy.jpg
1992 İstanbul doğumlu olan Deniz Çağlarcan, müzisyen ailesinin eğitmenliği ile müzik eğitimine başlamıştır. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın giriş sınavını kazanarak yarı zamanlı viyola bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Viyola eğitimini Ani İnci ile tamamlamıştır. Eğitimi sırasında The Associated Board of the Royal School of Music Academy’sinde piyano ve teori sınavlarında 5.seviyeden mezun olmuştur. 2010 yılında hem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın lisesinden, hem de İstek Vakfı Uluğbey Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde viyola bölümünü okumaya hak kazanmıştır. Üniversite yıllarında performans derslerinin yanı sıra Tolga Yayalar ile kompozisyon çalışmıştır. 2016’da üniversiteden mezun olduktan sonra eğitimini halen sürdürmekte olduğu Bilkent Üniversitesi’nde kompozisyon üzerine yüksek lisans yapmaya başlamıştır. Eğitimi süresince çalıştığı hocalar ; Neşe Grançer, Atilla Aldemir, Sema Hakioğlu, Ian Jessee, Cavit Cafer, Sheila Browne, Scott Wolweaver, Yuri Gandelsman, Tatjana Masurenko, Matthias Maurer, Walter Küssner, Hartmut Rohde, Işın Metin, Yiğit Aydin.

Program Notu:

Blow Up!

Blow up akustik enstrumanlar ile icra edilen fakat elektronik müzik temellerini taşıyan bir bestedir. Eseri yazarken tüm istediğim, dinleyenlerin gözlerini kapattığında aslında bir elektronik müzik parçası dinlediğini düşündürtmekti. Bunu yapabilmek için, elektronik müzik bestecilik tekniklerini ve ses tınılarını akustik müziğe taşımam gerekti. Bu teknik gereksinimler, elektronik müziğin imkansız olan akustik icraatını imkanlı hale getirebilmek için ortak paydalar bulmamı sağladı. Parçadaki büyük glissandolar, sine wave, sawtooth wave, square wave gibi ses tınıları ve parçanında çıkış noktası olan ana motifin ses heykel traşçılığı gibi işlenme şekli aslında bu paydalara örneklerdir. Eser hakkındaki en büyük ipucu eserin ismidir. Parçanın motifi bir patlamanın küçük bir parçasıdır. Bunu yavaş, tersten, hızlı veya parçalanmış olarak duyabilirsiniz. Müziği dinlerken müzisyenleri izlediğiniz zaman beyin enstrumanlarla tarihsel bir örgüye girdiği için dinleyicilerin gözlerini kapatarak müziği dinlemeleri, dinleyicinin gerçek bir elektronik müzik dinleme zevkini arttıracağına inanıyorum.

İletişim:

E-mail: denizcaglarcan@gmail.com

Deniz Çağlarcan’s Youtube Channel

Deniz Çağlarcan’s LinkedIn Page

Reklamlar