Mark Andre

1964 yılında Paris’te doğan Mark Andre, Paris Konservatuvarı’nda (CNSMP) kompozisyon, kontrpuan, armoni, analiz ve müzikibilimleri, ayrıca Stuttgart Müzik Yüksekokulu’nda kompozisyon çalıştı. Öğretmenleri arasında önde gelenler Claude Ballif, Gérard Grisey ve Helmut Lachenmann’dır.

1993’te, École Normale Supérieure (Paris) ve Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Tours) bünyesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra, “Le compossible musical de l’Ars subtilior” başlıklı tez savunmasıyla diplôme d’études d’approfondies derecesini almaya hak kazandı. Fransız Dışişleri Bakanlığı bursuyla, Helmut Lachenmann yönetiminde Stuttgart Müzik Yüksekokulu’nda yürüttüğü çalışmaları ise großes Kompositionsexamen derecesiyle tamamladı.

1995-96 yıllarında Schloss Solitude Akademisi (Stuttgart) ve 1996’da da Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) burslar aldı. Aynı yıl içinde, un-fini I (1995) ve le loin et le profond (1994-95) başlıklı eserleriyle Darmstadt Yeni Müzik Yaz Kursları’nda Kranichstein Müzik Ödülü’nü kazandı. Bu etkinlikler dizisi sırasında ayrıca Wolfgang Rihm’in ustalık sınıflarına da katıldı. Ayrıca, Hors les murs programından kazandığı bursla Villa Médicis rezidansına hak kazandı.

1997’de, Güney-Batı Almanya Radyosu (SWR) Heinrich Strobel Vakfı Deneysel Stüdyosu’nda (Freiburg) André Richard ile elektronik müzik çalıştı. Orkestra, vokal solistleri ve canlı elektronik için Le trou noir univers (1992-93) başlıklı eseriyle Stuttgart Uluslararası Besteciler Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı. SWR ve Baden-Baden Şehri bursiyeri oldu. Mark Andre, 1997 yılından bu yana, Strazburg Ulusal Bölge Konservatuvarı ve Frankfurt Müzik Yüksekokulu’nda kontrpuan ve orkestrasyon dersleri vermektedir.

1998’de, arkasından 2006 ve 2010’da, Darmstadt Yeni Müzik Yaz Kursları’nda kompozisyon öğreticiliği yaptı. 1998-2000 yıllarında Villa Médicis rezidansı bursiyerliğine, tekrar, bu sefer Almanya üzerinden hak kazandı. Ayrıca Frankfurt Operası bursiyeri oldu. Frankfurt Operası’nın Uluslararası Bestecilik Ödülü’nü …das O… (…22,13… Birinci Bölüm) başlıklı eseriyle kazandı. Bu eserin ilk icrası Johannes Debus yönetiminde Ensemble Modern (Frankfurt) tarafından gerçekleştirildi. 2002 yılında Siemens Vakfı Özendirme Ödülü’nü kazandı. Münih Bienali ve Mainz Şehir Tiyatrosu siparişiyle bestelediği …22,13… (Üç Bölümü Passion-Müzik Tiyatrosu) Georges Delnon rejisiyle 20 Mayıs 2004’te ilk kez icra edildi. İzleyen temsiller Münih, Mainz ve Bastille Operası Sonbahar Festivali’nde (Paris) gerçekleşti.

2005’te, Berlin’deki DAAD Sanatçı Programı’na davet edildi. Christoph ve Stefan Kaske Kompozisyon Ödülü’nü aldı. 2006’da, Giga Hertz Elektronik Müzik için Prodüksiyon Ödülü’nü kazandı. 2007 Donaueschingen Müzik Günleri’nde, orkestra ve elektronik için …auf…III başlıklı eseriyle, SWR Senfoni Orkestrası (Baden-Baden ve Freiburg) Orkestra Ödülü’nü aldı.

2008’de, Berlin Sanatlar Akademisi’nin Berlin Sanat Ödülü – Özendirme Ödülü’nü aldı. Üç kısmından her birinin gerek tek başına gerek topluca seslendirilebilir ve dinlenebilir olduğu, triptik olarak tasarlanmış …auf… (2005-7) eser döngüsünün ilk bütünsel icrası 2009 yılında Berlin’de gerçekleşti. 2009 yılında Berlin Sanatlar Akademisi üyesi oldu ve Dresden Müzik Yüksekokulu’na kompozisyon profesörü olarak atandı.

2010’da, Darmstadt Yeni Müzik Yaz Kursları’nda kompozisyon öğreticiliği görevini sürdürürken, Aix-en-Provence Müzik Festivali Avrupa Akademisi’nde aynı görevi ve 21. Takefu Uluslararası Müzik Festivali’nde hem öğreticilik hem de konuk besteci sorumluluklarını yüklenir. 2010’dan bu yana Saksonya Sanatlar Akademisi üyesidir.

2012-13 yıllarında Berlin Wissenschaftskolleg’de bursiyer, 2012’de Salzburg Mozart Haftası’nda konuk besteci ve Bavyera Güzel Sanatlar Akademisi’nin onursal üyesi oldu. Aynı yıl, Gerhart ve Renate Baum Vakfı Bestecilik Ödülünü aldı. 2015 Donaueschingen Müzik Günleri’nde, klarinet, orkestra ve elektronik için über başlıklı eseriyle tekrar SWR Senfoni Orkestrası (Baden-Baden ve Freiburg) Orkestra Ödülü’nü aldı. 2015-16 yıllarında, Tarabya Kültür Akademisi bursiyeri olarak Türkiye’de bulundu. 2017’de, Hans ve Gertrud Zender Vakfı tarafından verilen “Happy New Ears” Ödülü’nü aldı.

Mark Andre, Ensemble Modern, ensemble recherche, Trio Accanto, Klangforum Wien, KNM Berlin, Les Percussions de Strasbourg, Ensemble Alternance ve EIC gibi günümüzün önde gelen topluluklarından siparişler almıştır. Besteci hâlen Berlin’de yaşamaktadır.

                                                    kaynak http://www.editionpeters.com/composer/Andre-Mark

MARK ANDRE 0501-page-002

İçsel Gelişim – Mark Andre’nin klarinet ve orkestra için “über” bestesi

Reklamlar