Mert Moralı

mertyeniyeniMert Moralı 1992 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini teori ve kompozisyon dalında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde ve kompozisyon dalında Hochschule für Musik “Hanns Eisler” Berlin’de tamamladı. Bilkent Üniversitesi’nde lisans eğitimini sürdürürken Conservatorio Superior de Musica de Vigo, İspanya’da bir dönemliğine değişim programı öğrencisi olarak bulundu. Turgut Pöğün, Tolga Yayalar, Juan Eiras, ve Wolfgang Heiniger ile bestecilik çalıştı. Moralı’nın çalışmaları müziğin dilbilimsel özelliklerini merkeze almaktadır ve çalışmalarını genellikle dilbilim, otobiyografi, şiir, ve siyaset gibi konularla ilişkilendirmektedir.

 

Moralı’nın Sonsuz Gece adlı eseri Uluslarası Genç Virtüözler Yarışması’da birincilik ödülü aldı. Ayrıca Sonsuzluğa bir taş at… adlı eserinin yorumu “Eisler Komponisten Forum und Aufführungspreis” (Eisler Besteciler Forumu ve Yorum Ödülü) kapsamında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Moralı, Martin Arnold, Georgio Battistelli, Isabel Mundry, Marcel Reuter, Kurt Rohde, ve Tolga Yayalar gibi bestecilerin ustalık sınıflarına katıldı.

Eserleri Bilkent Yeni Müzik Günleri (Ankara), Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali (İstanbul), İstanbul-Essen Kültür Kültür Başkenti November Music (Essen), Chigiana Müzik Akademisi Ustalık Sınıfı Konseri (Siena), Klasik Keyifler Kapadokya Müzik Festivali (Mustafapaşa), Zoom+Focus Konzert (Berlin), Eisler Besteciler Forumu ve Yorum Ödülü (Berlin), Lüksemburg Bestecilik Yaz Okulu (Lüksemburg), Bilgi Yeni Müzik Festivali (İstanbul), Array Genç Besteciler Ustalık Sınıfı (Toronto), ve Yeni Müzik Forumu (Berlin) kapsamında, seslendirildi. Eserleri Array Ensemble, Hezarfen Ensemble, Plug ve United Instruments of Lucilin gibi profesyonel yeni müzik toplulukları tarafından icra edildi.

Berlin’de yaşayan Mert Moralı, Yüksek Lisans eğitimini kompozisyon dalında, Eun-Hwa Cho’nun öğrencisi olarak Hochschule für Musik “Hanns Eisler” Berlin’de sürdürmektedir.

Program Notu:

Sonsuzluğa bir taş at…

Sonsuzluğa bir taş at… Kadıköy’de bir binanın duvarına yapılmış bir yazılamadan alıntılanmıştır ve farkı vurgulamalar ile iki farklı anlama gelmektedir:

a) Bir taşı objeleşmiş bir sonsuzluk kavramına zarar vermek veya ona müdahale etmek için ileriye doğru fırlatma eylemi.

b) Bir taşı herhangi bir doğrultu göz etmeksizin, ama bir sonsuzluk kurmak kaygısıyla ileriye doğru fırlatma eylemi. Bu bağlamda şiirsel bir biçimde ifade edilmiş sonsuzluk kavramı, verili gerçekliği daha “iyi” bir gerçeklik için aşmak anlamına gelmektedir.

 

 

İletişim:

E-mail: morali.mert@gmail.com

Reklamlar