Yiğit Aydın

img_9462-cropped“…Yiğit Aydın, oryantalizmin düz söylemine kolayca teslim olup kendi kültür bağlamını egzotikleştiren bestecilerden değil; ama sözüm ona ters yönden dolanarak gelen, Doğu-Batı karşıtlığını verili bir durum olarak kabullenerek, bu varsayımsal kutuplaştırmayı, aslında yine oryantalizmin ekmeğine yağ sürecek şekilde kabullenen bir sanatçı da değil. Yiğit Aydın, küresel bir kültür çoğulluğunun gerektirdiği yeterince eşitlikçi söyleşiyi, mevcut metafiziğin yapısökümünü yaparak, yani örneğin koro, eser, Batı, Doğu, ses, hatta besteci, vb. kavramlarını sorgulamaya açarak yepyeni bir müzik dili geliştiriyor. Aydın, müziğe içkin olduğunu düşündüğümüz dinsel gücü dağıtarak, algılamanın basmakalıp düşünsel şemalarını dinleyicinin elinden alıyor. Buna karşılık, özellikle ses deneylerinden oluşan dokuyla müziğini örerek, çoğulcu, eşitlikçi, yenilikçi bir duyuşun kapılarını şenlikli bir bahçeye açıyor. Ancak bu bahçede özgürce dolaşmak ve manzaradan haz alabilmek için, dünyayı kucaklayan bir kültür anlayışına sahip olmak gerekiyor…” Müzik-sosyoloğu Ali Ergur’un bestecinin “Tanrının Dostları” adlı yapıtı üzerine satırlarından.

Yiğit Aydın Ankara, Marburg (Lahn) ve Frankfurt’ta (Main) kompozisyon, müzik tarihi, orkestra şefliği, sosyoloji ve makine mühendisliği öğrenimi görmüştür. Müzikleri Ankara ve İstanbul Festivallerinde, Emilia Romagna Festival (İtalya), London A Capella Choir Competition, Wratislawia Cantans (Polonya), Culturscapes (İsviçre), MusMA “Music Masters on Air” ve diğer etkinliklerde seslendirilmiştir. Müzik üzerine metinleri, akademik süreli yayın makaleleri, kitap bölümleri, konferans özleri ve bildirileri, vb. biçimlerde Türkiye, Almanya, Belçika ve Avusturya’da yayınlanmıştır. Uluslararası bilimsel etkinliklerde keynote lecturer, davetli konuşmacı, vd. katkılarıyla yer almaktadır.

Hâlen, Bilkent Üniversitesi’nde kompozisyon, orkestrasyon, füg, müzik kuramı ve müzik tarihi dersleri vermektedir ve Bilkent Saygun Merkezi‘nin direktör yardımcısıdır. Gerek kompozisyonları gerek müzik üzerine metinlerinde, ağırlıklı olarak, Doğulu ve Batılı kültür bölgeleri arasındaki paylaşım ve çelişmeleri ele almaktadır.

e-mail: yaydin@bilkent.edu.tr

Reklamlar